Ångbåtsbryggan

Stensvik

Ångbåtsbryggföreningen


N59°26,915`, E 18°34,697`


Nästkommande årsmöte är lördagen 11 juli 2019 ca kl 11.00 efter samfällighetens möte

vid vänthuset, ångbåtsbryggan. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan mötet.


Välkommen!


Avgiften 200kr skall vara betald till plusgiro 38 67 35-5 senast den 30-sep innevarande år. Skriv namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen. Solvik


Vi vill nämna vår samarbetspartner och granne Solvik som solidariskt stöttar vår förening ekonomiskt och själva har glädjen att nyttja vår gästbrygga och ångbåtsbrygga.


Länkar


Arkiv Protokoll mm.


2012 Årsmötesprotokoll mm

2013 Årsmötesprotokoll mm

2014 Årsmötesprotokoll mm

2015 Årsmötesprotokoll mm
Styrelsen


Ordförande: Björn Palmqvist

Kassör: Marianne Estelle

Sekreterare: Kjell Cederholm

Ledamot: Michael Sörnell (Solvik)

Ledamot: Håkan Söderman

Revisor: Monica Sweitz

Revisor suppleant: Ewa Sandström


Intresserad av att delta?


Det finns alltid plats för nya ledamöter, för intresse anmälan eller andra frågor beträffande Ångbåtsbryggföreningen kontakta bryggan@stensvik.info

Ekonomi 

ekonomi@stensvik.infoCopyright  ©  All Rights Reserved Webb design kjell Cederholm  kontakt webbmaster