Ångbåtsbryggan

Ångbåtsbryggföreningen

 

N59°26,915`, E 18°34,697`

 

Nästkommande årsmöte är lördagen 13 juli 2019 kl 11.30 efter samfällighetens möte

vid vänthuset, ångbåtsbryggan. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan mötet.

 

Välkommen!

 

Avgiften 200kr skall vara betald till plusgiro 38 67 35-5 senast den 30-sep innevarande år. Skriv namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen.

 

 

Solvik

 

Vi vill nämna vår samarbetspartner och granne Solvik som solidariskt stöttar vår förening ekonomiskt och själva har glädjen att nyttja vår gästbrygga och ångbåtsbrygga.

 

Länkar

 

Styrelsen

 

Ordförande: Björn Palmqvist

Kassör: Marianne Estelle

Sekreterare: Kjell Cederholm

Ledamot: Michael Sörnell (Solvik)

Ledamot: Håkan Söderman

Revisor: Monica Sweitz

Revisor suppleant: Ewa Sandström

 

Intresserad av att delta?

 

Det finns alltid plats för nya ledamöter, för intresse anmälan eller andra frågor beträffande Ångbåtsbryggföreningen kontakta bryggan@stensvik.info

Ekonomi

ekonomi@stensvik.info

Copyright © All Rights Reserved Webb design kjell Cederholm kontakt webbmaster