Ångbåtsbryggan

Ångbåtsbryggföreningen


N59°26,915`, E 18°34,697`


Nästkommande årsmöte är lördagen 8 juli 2023 kl 10.00 

utanför vänthuset vid ångbåtsbryggan. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan mötet.


Välkommen!


Avgiften 200kr skall vara betald till plusgiro 38 67 35-5 senast den 30-sep innevarande år. Skriv namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen. Solvik


Vi vill nämna vår samarbetspartner och granne Solvik som solidariskt stöttar vår förening ekonomiskt och själva har glädjen att nyttja vår gästbrygga och ångbåtsbrygga.

Statistik

Som god vän till Bosse Lagerqvist och

pensionerad trafikplanerare på

Waxholmsbolaget har jag blivit ombedd att lämna trafikstatistik för Stensvik 2018.

Jag har viss information om siffrorna för fjolåret:

Avstigande 702

Påstigande 585

Gods av 800 kg

Gods på 451kg (trol ut mot skärgården)

Cyklar av 9

Cyklar på 12

Vänliga hälsningar

Gunnar Friberg

Länkar

Arkiv Protokoll mm.

2012 Årsmötesprotokoll mm

2013 Årsmötesprotokoll mm

2014 Årsmötesprotokoll mm

2015 Årsmötesprotokoll mm
Styrelsen


Ordförande: Björn Palmqvist

Kassör: Marianne Estelle

Sekreterare: Kjell Cederholm

Ledamot: Michael Sörnell (Solvik)

Ledamot: Håkan Söderman


Revisor: Monica Sweitz

Revisor suppleant: Carl B Hamilton


Intresserad av att delta?


Det finns alltid plats för nya ledamöter, för intresse anmälan eller andra frågor beträffande Ångbåtsbryggföreningen kontakta bryggan@stensvik.info

Ekonomi 

ekonomi@stensvik.info