Ångbåtsbryggan

Ångbåtsbryggföreningen


N59°26,915`, E 18°34,697`


Nästkommande årsmöte är lördagen 13 juli 2024 kl 10.00 

utanför vänthuset vid ångbåtsbryggan. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan mötet. 


Välkommen!


 Solvik


Vi vill nämna vår samarbetspartner och granne Solvik som solidariskt stöttar vår förening ekonomiskt och själva har glädjen att nyttja vår gästbrygga och ångbåtsbrygga.

Statistik

Som god vän till Bosse Lagerqvist och

pensionerad trafikplanerare på

Waxholmsbolaget har jag blivit ombedd att lämna trafikstatistik för Stensvik 2018.

Jag har viss information om siffrorna för fjolåret:

Avstigande 702

Påstigande 585

Gods av 800 kg

Gods på 451kg (trol ut mot skärgården)

Cyklar av 9

Cyklar på 12

Vänliga hälsningar

Gunnar Friberg

Länkar

Arkiv Protokoll mm.

2012 Årsmötesprotokoll mm

2013 Årsmötesprotokoll mm

2014 Årsmötesprotokoll mm

2015 Årsmötesprotokoll mm


Trafikförsämringar ?


Kanske det inte blir några försämringar av Vaxholmsbolagets turtäthet utan snarare förbättringar till allas glädje. Följ debatten på Trafikantföreningens hemsida och nyhetsrapporteringen.
Styrelsen


Ordförande: Björn Palmqvist

Kassör: Marianne Estelle

Sekreterare: Kjell Cederholm

Ledamot: Michael Sörnell (Solvik)

Ledamot: Håkan Söderman

Suppleant: Ulrika Stuart Hamilton


Revisor: Lars Sundberg

Revisor suppleant: Maria Matsson


Valberedningen

Anders Palmqvist

Eva Sandström

valberedningen@stensvik.info


Intresserad av att delta?


Det finns alltid plats för nya ledamöter, för intresse anmälan eller andra frågor beträffande Ångbåtsbryggföreningen kontakta bryggan@stensvik.info

Ekonomi 

ekonomi@stensvik.info